Bölgede Barınma Koşulları

Depremden etkilenen bölgede barınma koşulları, insan ve konut sağlığı açısından dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Halk Sağlığı Uzmanları Derneği tarafından yayınlanan bilgilendirmede, acil barınma koşullarında insan ve konut sağlığına dair bilinmesi ve yapılması gerekenler anlatıldı.

Yapılan bilgilendirmeye göre:

Kurulacak Yaşam Alanlarının Özellikleri

Afet sonrası fiziksel olarak güvenli, korunaklı ve mahremiyeti gözeten yaşam alanlarının kurulması çok önemlidir. Kurulan acil barınma alanlarının temiz içme ve kullanma suyuna erişiminin olduğu, atıkların bertaraf edildiği, sanitasyon ve hijyen koşullarını sağlayan, gıda hazırlama ve depolama açısından güvenli yerler olmasına dikkat edilmelidir.

Etkilenen nüfusa ait parametreler belirlendikten sonra, erişimi daha kolay boş arazı ve geçici yerleşim alanları tespit edilmeli. Değerlendirilen bu alanlarda coğrafi ve çevresel etkenlere de dikkat edilmelidir.

Kurulacak Yaşam Alanlarında Dikkat Edilecek Konular:

 • Yerleşim yeri ya da hanelerin potansiyel tehlikelerin uzağında ve mevcut risklerin asgariye indirildiği güvenli alanlarda olması sağlanmalıdır.
 • Büyük kamplardan kaçınılmalıdır. Bunların kurulması ve yönetimi daha kolaysa da çevre koşullarının hızla bozulması daha sonra büyük sağlık sorunlarına neden olmaktadır.
 • Yaşam planlanan kapalı alanların tüm kamp alanına oranı en az 1:2, mümkünse 1.3 olmalıdır.
 • Afetten etkilenen nüfus içinde, velisi olmayan çocuklar, yalnız kadınlar ya da genel hane özelliklerini taşımayanlar, azınlık grupları, engelli ya da kronik hastalığı bulunanlar da dahil farklı durumda bulunan insanlar için ayrı planlama yapılmalıdır.
 • Tuvaletler ve duş alanları, ortak mutfaklar, sağlık hizmetleri, okullar, çocuk bakım merkezleri ve diğer sosyal tesislere güvenli erişim sağlanması için uygun planlama ve aydınlatma sağlanmalıdır.
 • Yaşam planlanan kapalı alanlar uyuma, çamaşır, yıkama, giyinme, bebek bakımı, çocuk ve hasta bakımı, gıda ve su depolama, haneye ait eşyaların depolanması, gerektiğinde yemek pişirme, yeme ve aile üyelerinin toplanma alanlarını içermelidir.
 • Yüzey suyu drenajı, bakımı zor ve sıklıkla tıkanan açık kanallardan atık suların tahliyesinden ziyade, arazi şartlarının da izin verdiği ölçüde yerinde yapılmalıdır. Yeterli drenaj ve erozyon kontrol önlemleri alınmadığı sürece eğim yüzde 5’in üzerinde olmamalı ya da yeterli drenaj sağlamak için %1′ in altında olmalıdır. Atık suların yerinde tahliyesi için süzme çukurları gibi basit ve ucuz teknikler bulunabilir.

 

 

 • Yağış veya sel suyunun yetersiz drenajı, insanların yaşam alanlarını, hareketliliğini ve hizmetlere erişimini ciddi şekilde sınırlandırmaktadır. Tuvaletleri ve kanalizasyon sistemini selden korumak diyareye yol açan hastalıkları önlemek adına gereklidir.
 • Soğuk hava koşulları düşünüldüğünde insanların çoğunlukla kapalı alanlarda vakit geçireceği için ilk aşamada en az kişi başına 3.5 m2 düşecek şekilde planlama yapılmalıdır, ısıtılması gereken dahili alanın asgari noktaya çekilmesi için tavan alçak olmalıdır.
 • Okul, sağlık tesisleri gibi kamu binalarında ve barınaklarda sağlıklı bir kapalı ortam sağlamak ve solunum yolu ile buluşan hastalıkların yayılma riskini düşürmek, soba gibi ısınma araçlarını dumanından etkilenmeyi, barınak tasarımı yeterli düzeyde havalandırmaya imkan tanımalıdır.
 • Isınma ve pişirme için hangi yakıt tipinin kullanılacağı belirlenmeli ve etkilenen nüfusa oranla tüketim oranı belirlenerek yakıt ikamesi sağlanmalıdır.
 • Yangın tedbirleri kapsamında ısınma ve pişirme sistemlerinin güvenli olduğundan emin olunması, binalar arası boşluğun en az 2 metre olması ve kamp ortamındaki yaşam alanlarında here 300 metreye bir yangın söndürme araçlarının yerleştirilmesi gerekmektedir.
 • Kamp alanında suça engel olmak adına toplu alanlar ve konaklama alanların arasında yeterli gece aydınlatmasının sağlanması, duş ve tuvaletlerin güvenli planlanması önemlidir.

 

Deprem ve Yaşam konularındaki diğer içeriklerimiz.

Kaynak: Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Bilgilendirmesi

İptal için ESC...