Haberler >> Düşüncenin Gücü
 
ANASAYFA‹‹
KÜTÜPHANE‹‹
ANKET
Hayatımı... 
 Düşünüp planlayarak yaşarım
 Düşünüp planlamadan yaşarım
  

Reiki Uygularken Sembollere İhtiyacınız Var mı?

"Tüm var oluş bir dalgadır. Siz ve diğer insanlar gerçekte özdeşir. Zaman ve mekan duvarları yoktur. Semboller faydalı olsa da enerjinin özünü bir kere anladıktan sonra gereksizleşir." (Hiroshi DOI, Modern Reiki Metodu sayfa 39)

Batılı tarzda Reiki, Usui Reiki Ryoho kökeninden gelişerek Japonyaya geri döndüğünde pratik ve sofistike bir nitelik kazanmıştır. Öte yandan geleneksel Reiki ruhsallığın zenginleşmesi için bilinç faktörünü ve yeteneğin geliştirilmesi için kedi kendini eğitme tekniklerini vurgulamaktadır. Bugün “yeteneğin uyumlanma ile gelişeceği” yönünde yanlış bir anlayış mevcuttur. Gerçekler daha çok insan tarafından bilinmeye başlandıkça, şu fikir yayılacaktır: "Uyumlanma sadece bir başlangıçtır. İnsan gerçek yeteneği kendi kendine geliştirebilir.”   (Hiroshi DOI, Modern Reiki Metodu sayfa 65)

Reiki sembolleri nedir? Reiki enerjini daha etkili kullanabilmek için yardım alınan araçlardır. Reiki’ye başlangıçta yol gösterici olurlar ama daha sonra daha fazla kullanmak gerekmez. Şöyle ki; Dereyi geçene kadar sandala ihtiyaç vardır ama dere geçildikten sonra sandalı sırtında taşımak boşu boşuna kendini yormaktır. (Petek Kitamura, Şifa Kaynağı Reiki sayfa 80) Petek Kitamura yine aynı kitabının 83. sayfasında Reikide kullanılan semboller hakkındaki görüşlerini şöyle belirtmeye devam etmiştir; “Sembollerin bir kutsallığı yoktur. Japonyada yolda giderken bir ilkokul çocuğuna Japon Kanji harfleri ile yazılmış sembolleri gösterirseniz size hemen okur ve ne olduğunu söyler. Reiki’den haberi olmadığı halde bunu yapar. Yani semboller Japon Kanji alfabesi ile yazılmış, Japonca kelimelerdir. Usui Sensei de bunları Kurama dağındaki tapınaktaki yazıtlardan esinlenerek kullanmaya başlamıştır. Tibet orijinli olan sembollerde Tibet’teki yazıtlardan alınmıştır. Semboller bizim yalnızca niyetimize odaklanmamızı sağlar.”

Reiki’nin sembolleri kullanma tekniği olduğunu yada sembollerin çok kutsal olduğunu söyleyenler bile çıkar. Usui sensei sembolleri Reiki’ye yeni başlayanların Reiki enerjisini kontrol edebilmesini sağlayan bir araç olarak geliştirmiştir.

Semboller kutsalsa ve kendi içinde büyük bir değer taşıyorsa, sembollerin şekillerinin dünyada aynı olması gerekir (aksi takdirde farklı semboller anlamsız olacaktır.) Usui’nin ve Hayashi’nin sembolleri birbirine benzese de farklıdır. Batıya özgü Reiki’de, semboller okullara göre değişir. Reiki Masterlerının sembolleri değiştirdiğini ve doğru sembollerin ne olabileceğini merak ettiklerini öğrendim.

Reiki sembollerinin rolü, bisikletteki destek tekerlekleriyle aynıdır. Bisiklet sürmeyi öğrenirken bu yardımcı tekerleklerden faydalanırsınız. Destek tekerlekleri olan bir bisikleti herkes sürebilir. “Destek fonksiyonunu yerine getirdikleri sürece tekerleklerin şekli değişebilir. Aynısı Reiki sembolleri içinde geçerlidir. Semboller Reiki enerjisinin kullanımını kolaylaştırır.”

Ancak Reiki şifacılarının şifacı olarak yeterince geliştikçe bunları kullanmayı bırakması gerekir. (Destek tekerlekleri de insan bisikleti kullanmaya başlayınca çıkarılır.) Semboller birer araç olarak kullanılmalıdır. Sembollerin fonksiyonlarını yanlış anlamamalısınız. Daha fazla sembol arayışına girmek yada sembollere kutsallık atfetmek anlamsızdır.

Usui-sensei sembolleri kullanmamıştır. Sembollerle ilgili şunları söylemiştir: “Sembolleri iyi kullanın. Gittikçe daha sık kullanın. Artık sembollere ihtiyaç duymayacağınız aşamaya geleceksiniz İnsan zihni evrendeki her noktaya derhal ulaşabilir. Sembollere ihtiyaç duymayana dek kendinizi geliştirmelisiniz.”

Gendai Reiki-ho’da öğrenciler bütün sembolleri öğrenir ve onları olması gerektiği gibi kullanır. Dördüncü sembol yalnızca bütün teknikleri uygulamak için kullanılır ve ardından “SEMBOLSUZ”  durum hedeflenir. (Hiroshi DOI, Modern Reiki Metodu sayfa 213)

Reiki “beden ve ruhu Reiki uygulayarak şifaya kavuşturmaktır.”  Mikao Usui geriye çok sayıda talimat bırakmıştır. İnsanlara özellikle büyük evrenin ve küçük evren olan insanın kendi ruhunun doğasının her zaman birleşik olması gerektiğini öğretmiştir. “Evren benim ve ben evrenim” Ayrıca şu ifadeyi de kullanmıştır: “Evren benim içimde var olur ve ben evrenin içinde var olurum!” “Işık benim içimde ve ben ışığın içindeyim.” Her halukarda  bizlere evrenle birliğimizi öğretmeye çalışmıştır.

Mikao Usui düzenli üyelerine temel teknikleri öğretmemiştir. Onlara kendilerini ve başkalarını iyileştirmeyi, yaşamdan zevk almayı ve mutluluğu artırmayı öğretmiştir. Sağlığın ve mutluluğun kişisel düzeyde arttırılmasını  vurgulaşmıştır. Mikao Usui, gökyüzünün ve dünyanın doğasının insanları daha yüce kıldığı gerçeğine dayanarak eğitim vermiştir. Bu gerçeğe inanırsanız, konuşmalarınız ve davranışlarınız evrenle birleşecektir. Doğal olarak mutlak sonsuzluk yeteneğini sergileyebilmeniz mümkün olacaktır. Orijinal insan yaşamı budur demiştir.

Usui beş prensibi adı altında önemli bir öğreti bırakmıştır. Bu öğreti Meiji imparatorunu’nun Gyosei denilen 125 şiirinden alınan Japonca siirlerdir. 125.’inci ve son siir benimde hoşuma gitmiştir. Der ki; “Başkalarının temiz ve parlayan kalbini ayna olarak kullabilmek için kendimi hep, daha fazla parlatmalıyım.” Ancak bilindiği gibi, Japon imparatorunun ve Japonların inandığı, bağlanıp dayandığı ruhsal kaynak, “Şintoizm Dini”dir. Japonlara ve Şintoizm’e göre, imparator güneş tanrısının oğludur. Nitekim bu gerçek, Usui’nin örnek aldığı imparatorun şiirlerinde açıkça görülür. Reiki’nin beş prensibi, bir enerji şifa tekniğinden çok, şintoist-budist öğretilerinin inanç ve ahlak esaslarını özetler. Bunlar yanlışmı? Hayır doğru ama eksik. İnsanın kendi içine yaptığı yolculukta insanın kendini tanıması ve büyüklüğünü fark edebilemesi yolunda eksik bilgiler olarak kalmaktadır.

Semboller İnsanın Enerjisini Küçülten Belirli Bir Kalıba Sokan Engellerdir!
(YAZININ DEVAMI 2. SAYFADA) >>


[15.04.2013]

1  2

1/2